БРАСИМАКС ГОЛД

Всички необходими елементи за пълноценното хранене на културите от семейство Brassicaceae и най-вече на маслодайната рапица

Предимства

• Високото съдържание на сяра подобрява масленото съдържание в семената

• Подобрява усвояването на азотните торове, внесени с основното торене на рапицата

Запитване за цена

Описание

НОРМИ НА УПОТРЕБА

БРАСИМАКС ГОЛД
Рапица:двукратно третиране 200гр/дка
Във фаза розетка

Начало на изтегляне на стъблото до бутонизация

200-300 гр/дка.
Зеле Двукратно през 10-15 дни от фаза рoзетка – 300гр/дка
Слънчоглед До затваряне на реда – 100-200гр/дка

Допълнителна информация

Информация

Подобрява устойчивостта срещу стрес, породен от студ и суша

Подобрява и засилва фотосинтезата поради високото съдържание на магнезий