АЛФИЛ

ФОЗЕТИЛ – АЛУМИНИЙ 800 гр/кг

Системен фунгицид с превантивно и лечебно действие

Предимства

• Алфил създава естествен имунитет
• Силно концентриран продукт
• Гранулирана формулация

Запитване за цена
Категория: Product ID: 1307

Описание

НОРМИ НА УПОТРЕБА

• Лозя – Мана – 75-330г/дкаСемкови овощни – Фитофторно гниене – 200-360г/дка
Цитрусови култури – Фитофторно гниене – 250-450г/дка
• Карантинен срок (дни): 15, 28 за лозя

Допълнителна информация

Информация

За всички култури третиране максимум 3 пъти на година.При лозя първо преди цъфтеж и още две на по-късен етап през 14 дни. Срещу ГОМОЗА (фитофторно гниене на корена):
– При насажденията приложете програма от 3 третирания през месеците април, юли и октомври / ноември, използвайки доза от250-300 гр/дка.
– При присадени растения, третирайте 15 дни преди присаждане и повторете лечението 3 или 4 седмици по-късно, използвайки дози от 250-300 гр/дка.
– В разсадници и при млади насаждения използвайте доза от 300 гр/дка на двумесечни интервали.
Срещу ФИТОФТОРНО ГНИЕНЕ на плода:Третирайте през есента след промяната на цвета и по време на узряване използвайки доза от 250 гр/дка. В случай на силен дъжд увеличете дозата до 300 гр/дка. Това лечение е много ефективно срещу споменатия проблем.Срещу фитофторно гниене (на стъблото):
– Третирайте 3 пъти през април, юли и октомври / ноември, използвайки доза от 250-300 гр/дка.
– За защита на клоните, направете две приложения в периода на цъфтеж с доза от 250-300 гр/дка.
– За защита на цветните пъпки, третирайте при падането на венчелистчетата, като направите едно или две допълнителни лечения на всеки 15 дни, използвайки доза от 250 гр/дка.
Несъвместим с листни торове, съдържащи азот. Несъвместим с Dicofol, масло и медни продукти.В случай на третиране с масло трябва да мине една седмица между лечението с АЛФИЛ ВГ и маслото.