ТРЕЙЛЪР

Трибенурон-метил- 75% (750 г/кг)

Селективен,вегетационен хербицид, който действа срещу едногодишни широколистни плевели при Пшеница, Ечемик , Овес, Ръж, Тритикале

Предимства

• Универсален хербицид и приложение до фаза флагов лист на житните
• Спира растежа на плевелите няколко часа след третирането
• Отлично действие при редуцирани дози 1,2-1,5 гр/дка

Запитване за цена
Категория: Product ID: 1315

Описание

НОРМИ НА УПОТРЕБА

Пшеница, Ечемик , Овес, Ръж, Тритикале – 2,0г/дка

Допълнителна информация

Информация

Прилага се във фенофази на културата от 3-ти до напълно разтворен флагов лист (ВВСН 13-39),с работен разтвор 10-50 л/дка и само 1 приложение през вегетация. В случай, че културата бъде прибрана, без да е завършил нейния цикъл, след това могат да се засаждат само дребнозърнени култури..