МАГМА ТРИПЪЛ

50% фозетил-алуминий+25%Фолпет+4% Симоксанил

Комбиниран фунгицид с пълно системно, предпазно, лечебно и изкореняващо действие.

Предимства

• Тройно действие
• Липса на резистентност
• Продължителен ефект

Запитване за цена
Категория: Product ID: 1303

Описание

НОРМИ НА УПОТРЕБА

Лозя (винени и десертни сортове) – Мана – 90-300г/дка

Карантинен срок (дни): 28

Допълнителна информация

Информация

Третиранията с Магма Трипъл трябва да започнат в ранни фази на развитие на културата, когато климатичните условия са благоприятни за развитие на болестта. Първо приложение от ВВСН 11 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста). Приложенията се повтарят през интервал от 10-12 дни в зависимост от разпространението на болестта и наличието на условия, благоприятни за инфекция. Редуциране на дозата може да се прилага при слабо засягане от болестта. При чести и обилни валежи и висок риск от зараза, се прилага максималната доза в началната фаза от инкубационния период на патогена. Могат да бъдат направени максимум 4 приложения за сезон, които да приключат до фаза на културата ВВСН 79 (повечето от зърната се събират, грозда се затваря).